huisstijl | drukwerk | illustratie
huisstijl | drukwerk | illustratie

Over

Vormenwereld is een ontwerpstudio voor huisstijl, drukwerk en illustratie. De naam verwijst naar Plato’s idee van een wereld vol tijdloze vormen, waarvan de wereld die wij zien maar een afspiegeling is. Alle aardse dingen verwijzen naar deze volmaakte en eeuwige vormen. En de vormen zijn de essentie van alle dingen die tijdelijk en veranderlijk zijn.

Ik heb Vormenwereld opgericht als een plek om mij creatief uit te leven. Dit doe ik momenteel naast mijn werk als universitair docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit. Daar doceer ik vakken over de taal en cultuur van de eerste christenen en doe ik onderzoek naar ideeën op het kruispunt van vroeg christendom en antieke wijsbegeerte. In ieder ontwerp wil ik  de eigenheid van een persoon, onderneming of idee begrijpen en in tijdloze en pure vormen gieten.

Suzan Sierksma-Agteres

Suzan op Linked-In

“Nou, vooruit dan maar. Ik zal je zeggen wat vorm is. Wat denkt je van de volgende omschrijving: vorm noemen we datgene wat als enige van alles dat bestaat altijd in het gezelschap van kleur wordt aangetroffen. Ben je hiermee tevreden of zocht je toch meer in een andere richting?”

Socrates in Plato’s Meno (75b-c), ca. 370 v. Chr.